Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou /* */

Autor

Komentovanie je vypnuté.