/* */

Oznámenie zámeru zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2064 Bratislavské luhy do národného zoznamu území európskeho významu

Oznámenie zámeru zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2064 Bratislavské luhy do národného zoznamu území európskeho významu

502 2017 SKUEV2064

Autor

Komentovanie je vypnuté.