/* */

Územný plán hl.mesta SR Bratislava rok 2007 ZaD 06 – oznámenie o zmene strategického dokumentu

Oznámenie o zmene strategického dokumentu spolu s informáciami v zmysle §6 zákona č.24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

659-2019 UP hl.m.-SEA

Autor

Komentovanie je vypnuté.