/* */

Verejná vyhláška

Oznámenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia vo veci schválenia programu starostlivosti o lesy pre lesy pre lesný celok Ostatné subjekty Bratislava na obdobie rokov 2016-2025

1157 2016 VV OU

Autor

Komentovanie je vypnuté.