/* */

Verejná vyhláška:Protokol o výsledkoch prerokovanie správy o doterajšom hospodárení a o učení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre LC Ostatné subjekty Bratislava na obdobie r. 2016-2025

Verejná vyhláška : Protokol o výsledkoch prerokovanie správy o doterajšom hospodárení a o učení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre LC Ostatné subjekty Bratislava na obdobie r. 2016-2025

1344 2015

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.