/* */

Výzva na odstránenie motorového vozidla- verejná vyhláška

Referát mobility , oddelenie životného prostredia, územného rozvoja a dopravy Miestneho úradu Bratislava-Petržalka verejnou vyhláškou vyzýva majiteľku Máriu Rajič na odstránenie motorového vozidla

24-2022 BA555EV_VYZVA_POSTOU_PET20210038649

Autor

Komentovanie je vypnuté.