Zámer a upovedomenie o začatí konania-ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu /* */

Autor

Komentovanie je vypnuté.