/* */

About: cunovo

Recent Posts by cunovo

Stojisko kontajnerov-oznam

Stojisko kontajnerov na ulici Na hrádzi bude dňa 26.4. 2024 otvorené od 14.00-17.00 hod. a dňa 27.4.2024 bude otvorené od 8.00-13.00 hod. zároveň na ňom v čase od 8.00-10.00 hod. prebehne zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok. Od dnešného dňa je potrebné potvrdiť novému pracovníkovi trvalý pobyt v Mestskej časti Bratislava-Čunovo predložením občianskeho preukazu. Podmienky zberu NO finál...
Zobraz viac

Odvoz odpadu počas sviatkov 1.mája a 8.mája

Odvoz zmesového odpadu, triedeného odpadu, kuchynského a záhradného bioodpadu a jedlých olejov a tukov bude počas sviatku 1. mája a 8. mája (stredy) prebiehať bez zmeny, teda podľa bežného harmonogramu platného na tieto dni. Viac o ďalších službách OLO počas sviatkov sa dozviete na https://www.olo.sk/pocas-statnych-sviatkov-1-5-a-8-5-bude-odvoz-odpadu-vykonany-bez-zmien/  ...
Zobraz viac

Výberové konania- riaditeľ/-ľka MŠ Bratislava-Ružinov

Oznámenia o výberových konaniach na obsadenie miesta riaditeľa/-ľky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov s predpokladaným nástupom 1. júla 2024: MŠ - Ivanská cesta bližšie informácie: MŠ_Ivanská cesta s predpokladaným nástupom 1. októbra 2024: MŠ - Bancíkovej, MŠ - Miletičova, MŠ -Pivonková, MŠ -Prešovská, MŠ - Stálicová MŠ- Velehradská bližšie informácie: MŠ_Bancíkovej MŠ_Miletičova MŠ_Pivonková MŠ_Prešovská MŠ_Stálicová MŠ_Velehradská...
Zobraz viac

Recent Comments by cunovo

    No comments by cunovo yet.