/* */

Informačné centrum a miestna knižnica

Miestna knižnica a informačné centrum sa nachádza na Hraničiarskej ulici a je otvorená 2 dni v týždni:
od apríla do septembra
Pondelok od 16.30 do 19.30 hod
Štvrtok od 16.30 do 19.30 hod

od októbra do marca
Pondelok od 15.00 do 18.00 hod
Štvrtok od 15.00 do 18.00 hod

Pre čitateľov je k dispozícií cca 7.000 knižných zväzkov od detskej literatúry cez beletriu, detektívne romány, až po náučnú literatúru.

Počet registrovaných členov v r. 2008 bolo 53 , z toho detí do 15 r. 29
mládež do 18 r. 3
dospelí 21

Poplatky v knižnici sa nemenili – do 18.r 0,33 euro za rok / 10.- Sk
dospelí 1,00 euro za rok /30.- Sk

Zo štatistiky najviac výpožičiek bolo z radu :
krásna literatúra pre dospelých – 267 ks výpožičiek
odborná literatúra pre dospelých – 55
krásna literatúra pre deti 216
náučná literatúra pre deti 62
spolu 600 ks výpožičiek

Čunovský recitátor – 29.3.2009.

V mesiaci „MAREC – MESIAC KNIHY“ dňa 29.3.2009 o 15.oo hodine, sa konala v svadobnej miestnosti Miestneho úradu v Čunove recitačná súťaž pre deti od 3 do 14 rokov Čunovský recitátor. Do podujatia sa prihlásilo 9 detí vo veku 6-10 rokov v prednese poézie a 1 dieťa 8 ročné v prednese prózy.
Zoznam zúčastnených detí :
poézia
1.Andrej Sipos – 10r. Boris Filan Klokan
2.Petra Klučková – 10.r. Ľubomír Feldek Devätoro remesiel
3.Michal Černák – 10.r. Elena Čepčeková Leporelo
4.Lukáš Takács – 9.r. Mária Rázusová – Martáková Ranená breza
5.Patrik Takács – 8.r. Elena Čepčeková Chlapec a tieň
6.Jack Ryan – 7.r. Kozmonaut
7.Máro Takács – 7.r. Mária Rázusová – Martáková Ranená breza
8.Gabriela Maászová – 6.r. Tomáš Janovic Moja mama
9.Emília Babálová – 6.r. Mária Rázusová – Martáková Neposlušné vajíčko
próza
10.Marcel Babál – 8.r. Piere Lefe´vre Zázrak lásky

Celý program uvádzali Barbora Krajčovičová a Petra Poropatichová, ktoré privítali účastníkov a porotu.
Porota: predseda PhDr. Claude Baláž – historik a publicista
člen Mgr. Eva Ondrašeková – pedagóg ZŠ Jarovce
člen Ing. Renáta Čaplová – zástupca starostky v Čunove

Porota po ťažkom rozhodovaní , dospela k výsledkom:
na I. mieste sa umiestnila Emília Babálová a získala cenu – poukážku na knihy v hodnote 20 eur
na II. mieste sa umiestnila Petra Klučková a získala knihu
na III. mieste sa umiestnil Michal Černák a získal knihu

za osobitý prednes získal knihu Andrej Sipos

v prednese prózy získal knihu Marcel Babál

Po vyhodnotení súťaže bolo všetkým zúčastneným deťom odovzdané poďakovanie za účasť vo forme diplomu a kinder vajíčka – sladká odmena s prekvapením. Pripravené bolo aj občerstvenie .
Všetci sme sa vyfotili , aby sme mali na tento pekný, hoci daždivý deň, pamiatku.
Dúfam , že akcia zostane v povedomí detí ako dobre a užitočne zúročený voľný čas a podporí ich záujem o čítanie kníh. Knižnica im bude nápomocná vo výbere a poskytne všetky dostupné tituly . Z tejto vydarenej akcie by mohla byť každoročná tradícia.

Zoznam Kníh