/* */

Kultúra a mládež

Detský folklórny súbor Čunovský kŕdeľ oslavuje 20. výročie od svojho vzniku.

DFS Čunovský kŕdeľ v tomto roku oslavujei 20. výročie od svojho založenia. Jeho zriaďovateľom je MÚ Bratislava- Čunovo. V súčasnosti v DFS tancuje a spieva cca 30 detí vo veku od 5-15 rokov .

V repertoári súboru sú tance a piesne rôznych oblastí Slovenska: Záhorie, Myjava. Liptov, Gemer, Kostelec. V najnovšej choreografii sa v hrách z oblasti Čunova spracovala téma rybolovu na Dunaji. Deti sa stretali pri lovení rýb a dorozumievali sa trojjazyčne: slovensky, chorvátsky a maďarsky .

Súbor sa zúčastňuje na rôznych festivaloch doma i v zahraničí ( Východná -1999, 2001, Strážnice 2004, Myjava 2012, MFF Montimor a Novo, Portugalsko 2007, MFF Catonigros, Španielsko 2008…)
Členovia sa pravidelne zúčastňujú na krajských postupových súťažiach v tanci a speve, kde získavajú popredné umiestnenia. V súťaži Slávik Slovenska, ktorá sa koná pod záštitou Petra Dvorského získali členky DFS v r. 2009 Zlatého Slávika, v r. 2001 Strieborného Slávika a ďalšie účasti v celoslovenskom finále tejto súťaže ( 2005,2010,2011).

Pri príležitosti 20.výročia sa 18. októbra 2014 uskutoční v divadelnej sále SĽUK-u premiéra programu, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja.

pozvanka-1