/* */

Kultúrne pamiatky

Kostol svätého Michala
bol postavený v roku 1783 v neskoro-barokovom slohu. Z hľadiska architektúry ho možno charakterizovať ako jednoloďový sakrálny objekt s hranatou vežou. V interiéri je neskorobarokový oltár, klasicistická kazateľnica a klasicistický skriňový orgán z konca 18. stor. Vedľa hlavného oltára je umiestnená socha patróna kostola archanjela Michala. Meno pochádzajúce z hebrejčiny môžeme preložiť ako otázku “Kto je ako Boh?“. V kostole nájdete vitrážové okná. Zobrazujú sv. Bystríka a sv. Gerharda, najsvätejšie srdce Ježišovo a nepoškvrnené srdce Panny Márie a Leopoldusa Mandica. V roku 1947 bola katolícka farnosť v Čunove pripojená k Trnavskému biskupstvu, ktoré viedol do roku 1969 biskup ThDr. Ambróz Lazík.
Socha svätého Floriána
ochrancu pred požiarmi a patróna hasičov sa nachádza na Hraničiarskej ul. vo výklenku rodinného domu.
Socha Panny Márie
sa nachádza na zástavke MHD na rázcestí a pripomína pomoc božieho syna a Božej Matky na rázcestiach nášho života.
Socha svätého Ivana (sv. Jána Nepomuckého)
ochrancu pred povodňami sa nachádza na Sochorovej ul. neďaleko farského úradu. V chorvátskom jazyku je meno Ivan podobou mena Ján.

Prvý cirkevný písomný záznam o Čunove pochádza z kanonickej vizitácie v roku 1659. Čunovo bolo vtedy filiálkou Rusoviec. Pôsobil tu rusovský kňaz Mathias Hersisz.

Pamätník britským letcom
Pri príležitosti 60. výročia zostrelenia posádky lietadla Britských vzdušných síl (Royal Air Force Wellington) počas II. svetovej vojny bol v utorok 5. októbra 2004 v Čunove slávnostne odhalený pamätník britským letcom. Na ceremoniále sa zúčastnila britská veľvyslankyňa Judith Anne MacGregor, pridelenec Veľkej Británie v SR pplk. W. Sutherland a jeho zástupca mjr. Lloyd F. Barret.
Podľa dostupných dobových správ vieme, že v ranných hodinách 5. októbra 1944 nemecká mínolovka zakotvená v blízkosti Čunova zostrelila britský bombardér Wellington (MF 458-A) zo 40. letky Britských vzdušných síl s jeho päťčlennou posádkou, ktorá mala za úlohu klásť míny do Dunaja. Podľa očitého svedka udalosti, bratislavského občana Vincenta Szelleho (doteraz žije), lietadlo letelo chvíľku pozdĺž Dunaja a potom explodovalo. Jedno krídlo sa našlo na brehu rieky, zvyšok lietadla skončil v Dunaji. Celá posádka zahynula, našlo sa ale iba jedno telo, rádiotelegrafického technika seržanta Gunbymu. Neskôr bol pochovaný na britskom vojenskom cintoríne v pražských Olšanoch. Pamätník pripomína ich obeť – napriek tomu, že ostatné telá sa nenašli, zostrelená posádka zostáva i naďalej pamäti v pozostalých.
Kaštieľ s areálom
Obnova národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ a Sýpka v Bratislave – Čunove

Hlavným cieľom obnovy nevyužitej a chátrajúcej nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky je transformácia na Európske kultúrne centrum v Hornom Podunajsku (EKC) umiestneného v Bratislave – Čunove, ktorého činnosť bude zameraná na medzinárodnú prezentáciu a cezhraničnú spoluprácu Slovenskej republiky, Maďarskej republiky a Rakúskej republiky.
Hlavným zámerom projektu je prostredníctvom cezhraničnej spolupráce prezentovať slovenskú, maďarskú, rakúsku, chorvátsku a nemeckú kultúru a kultúrne dedičstvo v celkovom kontexte kultúr krajín európskych spoločenstiev.

Ministerstvo kultúry SR poskytlo v roku 2011 dotáciu na spracovanie projektovej dokumentácie k obnove NKP Kaštieľ a Sýpka. Mestská časť Bratislava – Čunovo v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislava nadviazala na úsilie z roku 2010, kedy bolo vypracované z dotácie Ministerstva kultúry SR prípravná dokumentácia a štúdia využitia stavby. V roku 2011 sa z dotácie podarilo spracovať projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a návrh sadových úprav priľahlého parku.