/* */

Bezpečne na internete – ako chrániť deti pred nástrahami virtuálneho sveta

Internet je miesto, kde sa stretávajú ľudia z celého sveta. Internet prináša zábavu, množstvo informácií, ale nesie so sebou aj rôzne hrozby a riziká. Rodičia by mali deťom vysvetliť, že svet internetu je rovnako nebezpečný ako ten reálny. Z toho vyplýva, že ani v online priestore sa nemá komunikovať s cudzími ľuďmi, posielať im fotky či videá alebo s nimi zdieľať osobné údaje.

V online priestore sa deti môžu stretnúť s rôznymi hrozbami ako sú napríklad:

 • Kyberšikana je šikanovanie prostredníctvom počítača, mobilného telefónu, internetu. Prebieha napr. vo forme urážok a nadávok prostredníctvom komentárov k fotkám, posielaním urážajúcich správ, zverejnením upravených fotografií, ohováraním a šírením klebiet na sociálnych sieťach, vytváraním falošných profilov a pod.
 • Grooming je postupné vytváranie dôverného priateľského vzťahu s dieťaťom tak, aby prestalo byť ostražité a pristúpilo na stretnutie s cieľom nadviazania napr. sexuálneho kontaktu.
 • Sexting sexuálne ladená komunikácia.
 • Phishing zahŕňa nebezpečné správy, ktoré môžu spôsobiť napríklad vírus.

 Na čo by mali rodičia upozorniť svoje deti?

 • Zákony platia rovnako v reálnom ako aj vo virtuálnom svete.
 • Aby odmietli žiadosť o priateľstvo alebo o začiatok konverzácie s niekým, koho nepoznajú v offline svete – ak človeka, s ktorým si píšu nepoznajú aj osobne, je priam nemožné vedieť, kto v skutočnosti „sedí“ na druhom konci vašej konverzácie.
 • Všetky informácie, ktoré deti zverejnia na sociálnych sieťach, každý uvidí – napr. susedia, rodina, všetko je dostupné veľmi ľahko.
 • Upozorniť deti na to, aby nikomu nedávali svoje osobné údaje ani neposielali fotografie – akákoľvek fotografia, video alebo iný obsah na internete ostáva. Akonáhle tento obsah odošleme, strácame nad ním kontrolu.
 • Upozorniť na používanie silných hesiel také, ktoré obsahujú písmená, číslice a špeciálne znaky. Heslá si treba nechať pre seba a nedávať ako prejav kamarátstva.
 • Po ukončení vašej práce sa nezabudnite odhlásiť.
 • Ak chcete, aby vaše deti trávili menej času na internete, tak začnite od seba. Trávte menej času na internete s mobilom v ruke a vaše deti vás budú napodobňovať.

Deti je potrebné od začiatku naučiť, ako správne a bezpečne sa majú správať na internete, čo smú a čo nesmú na internete robiť. Je vhodné zablokovať stránky s nevhodným obsahom a vedieť heslá vášho dieťaťa.

Rodičia by sa mali zaujímať, čo si ich deti na internete pozerajú, s kým komunikujú, ale aj koľko času strávia v online svete.

Osobná komunikácia musí byť vždy na prvom mieste, nemalo by ju nahradiť surfovanie na internete.

 

 

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.