/* */

Cyklobus

Spoločnosť SAD Dunajská Streda, a.s. už niekoľko rokov zabezpečuje sezónnu prevádzku „cyklobusu“. Špeciálne upravený autobus prepravuje cestujúcich spolu s bicyklami, a to pri dodržaní maximálnej bezpečnosti prepravy (foto autobusu posielame v prílohe).
Tento rok sa naša spoločnosť rozhodla predlžiť trasu prepravy a to až do Čunova. Týmto krokom chceme zatraktívniť cykloturistiku a umožniť záujemcom z lokality Dunajskej Stredy využívať cyklotrasy na „petržalskej hrádzi“, v spojení s trasami smerom do priľahlých lokalít v rámci „Dunajskej cyklocesty“. Samozrejme, že zámerom je aj možnosť spoznania priľahlých atraktívnych lokalít Vodného diala Gabčíkovo, Dunajských ramien a Dunajskej Stredy zo strany cykloturistov z Bratislavy a hlavne z mestských častí Petržalka, Rusovce, Jarovce a Čunovo.
Cyklobus bude premávať cez víkendy a sviatky, od 28. apríla do 14. októbra z Dunajskej Stredy (zastávka Miestny úrad Dunajská Streda) cez Gabčíkovo (stupeň VE) a Vojku nad Dunajom (Csente čárda) do Čunova (zastávka priehrada, pri bufete Obrátka !) a späť.

Preprava cestujúcich a bicyklov je ZADARMO.

Cestovný poriadok spolu s ďalšími informáciami sú prístupné na jednotlivých zastávkach a tiež na našej stránke www.sadds.sk a na facebooku našej spoločnosti (informačný leták v prílohe).

Autor

Komentovanie je vypnuté.