/* */

Informácia spol. MACH-TRADE s.r.o.- použité batérie a akumulátory

Spoločnosť MACH-TRADE s.r.o. má s hlavným mestom uzavretú zmluvu o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi a s prihliadnutím k povinnostiam jej vyplývajúcich zo zákona č. 79/2015 o odpadoch v oblasti propagačných a vzdelávacích aktivít. Na základe zmluvy zaslal tunajšiemu úradu informačný leták a text oznámenia určeného pre verejnosť.

info letak mach insa novy

Autor

Komentovanie je vypnuté.