/* */

Informácia spoločnosti OLO a.s.

Vzhľadom na enormný počet nesprávne vyložených zberných nádob a vysokého počtu volajúcich z rodinných domov s intervalom odvozu odpadu 1x za dva týždne, Vám zasielame informáciu z OLO SPRAVODAJ–a  4/2015 vo veci párneho a nepárneho týždňa.

Text príspevku:

Odvoz komunálneho odpadu na prelome rokov 2015 – 2016

Keďže rok 2015 končí nepárnym 53. týždňom, a rok 2016 začína taktiež nepárnym týždňom, spoločnosť OLO a.s. bude v 1. týždni (4.1. – 10.1. 2016) odvážať odpad zo všetkých rodinných domov teda aj obyvateľom, ktorí majú nastavený interval odvozu na párny týždeň.

Od 2. týždňa 2016 (11.1. – 17.1.2016) bude odvoz zabezpečovaný v súlade s harmonogramom odvozu pre párny týždeň a od 3. týždňa (18.1.-  24.1.2016) pre nepárny týždeň.

Zaručene správne označenie týždňov je v kalendároch, ktoré sú vyhotovené v súlade s platnou normou ISO 8601:2004

Autor

Komentovanie je vypnuté.