/* */

konkurz- muzikálové divadlo ALKANA

ALKANA – muzikálová škola a divadlo, otvára v šk.roku 2020/21 ešte jednu triedu muzikálovej prípravky pre deti od 4 do 6 rokov .
Určený deň na zápis  do  muzikálovej Alkany je 29. 6. 2020 pondelok od 16.40 – 18.15 priebežne.
bližšie informácie : www.alkana.sk

L Muzikál pre deti konk 2020

Autor

Komentovanie je vypnuté.