/* */

Obmedzenie premávky školských spojov!

Vážená pani riaditeľka / Vážený pán riaditeľ,

z dôvodu vysokej chorobnosti vodičov autobusov a tým nemožnosti zabezpečiť výpravu všetkých spojov na jednotlivých linkách, je Dopravný podnik Bratislava, a. s. nútený v dňoch 19. 2. 2018 až 2. 3. 2018 pristúpiť k obmedzeniu premávky MHD. Na niektorých linkách budú autobusy premávať podľa cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny. Toto obmedzenie sa týka aj linky č. 99, ktorej autobus zabezpečuje školské spoje č. 12 a 18. Keďže v prázdninovom grafikone tejto linky nie je zapracovaná prevádzka školských spojov, nie sme, bohužiaľ, schopní v uvedených dňoch zabezpečiť prevádzku týchto školských spojov. V uvedených dňoch školské spoje č. 12 a 18 nebudú premávať.

Sme si vedomí, že týmto opatrením spôsobujeme žiakom a ich rodičom komplikácie. Ospravedlňujeme sa a prosíme o porozumenie.

Školské spoje č. 12 a 18 budú opäť premávať po ukončení jarných prázdnin od 12. 3. 2018.

Prosíme Vás o informovanie žiakov.

Dopravný podnik Bratislava, a.s.
Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Tel.: +421 2 5950 1111
Web: www.dpb.sk

Autor

Komentovanie je vypnuté.