/* */

OLO a.s. informuje: ukončenie sezónneho odvozu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad

Radi by sme Vás informovali, že sa blíži ukončenie sezónneho odvozu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, ktorý budeme realizovať do 1. 12. 2023 (piatok). O začiatku odvozu v roku 2024 budeme včas informovať.

Odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) z hnedých zberných nádob je realizovaný sezónne, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 12/2021 hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Informáciu o odvoznom dni nájdu obyvatelia na nálepke svojej hnedej zbernej nádoby a na stránke OLO https://www.olo.sk/odvozovy-den-bro/

Autor

Komentovanie je vypnuté.