/* */

OLO informuje- zber odpadu

Dobrý deň,

radi by sme Vás informovali, že odvoz zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu a kuchynského biologicky rozložiteľného bioodpadu bude od 24. do 26. decembra, 31. decembra 2022 a 1. a 6. januára 2023 prebiehať bez zmeny, teda podľa bežného harmonogramu platného na tieto dni.

Keďže sviatok Nový rok 01.01.2023 tentokrát pripadne na nedeľu, kedy sa odvoz odpadu bežne nevykonáva, náhradné odvozy sa neuskutočnia.

Viac o ďalších službách OLO počas sviatkov sa dozviete na: https://www.olo.sk/sluzby-olo-pocas-vianocnych-a-novorocnych-sviatkov-2022-2023/

Autor

Komentovanie je vypnuté.