/* */

OLO- odvoz odpadu počas sviatku 17.11.2022

Odvoz zmesového odpadu, triedeného odpadu (papier, plasty, sklo), kuchynského a záhradného bioodpadu a jedlých olejov a tukov bude počas sviatku 17. novembra (štvrtok) prebiehať bez zmeny, teda podľa bežného harmonogramu platného na tento deň.

 

Viac o ďalších službách OLO počas sviatku sa dozviete na: https://www.olo.sk/17-novembra-pocas-statneho-sviatku-bude-odvoz-odpadu-vykonany-bez-zmien/

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.