/* */

Opatrenia -krízový štáb 17.3.2020

Základné informácie zo zasadnutia krízového štábu MČ Bratislava-Čunovo dňa 17.3.2020

Všetky opatrenia zo zasadnutia krízového štábu zo dňa 11.3.2020 boli splnené a naďalej zostávajú v platnosti.

  • v súčasnosti MČ Bratislava-Čunovo nemá potvrdený žiadny pozitívny prípad výskytu koronavírusu v MČ. Máme vedomosti len o odobratých vzorkách a osobách v karanténe.
  • Miestny úrad až do odvolania má upravené stránkové hodiny. Podateľňa je k dispozícii v pondelok a stredu od 8.00-11.00 hod., ostatné oddelenia vrátane matriky, ohlasovne pobytu, overovanie podpisov, drobné stavby, životné prostredie, kultúra, stavebný úrad) sú zrušené a lehoty na vybavovanie žiadostí sa predlžujú
  • malý hraničný priechod napriek zabezpečeniu prejazdu betónovým panelmi niektorí vodiči nerešpektujú a obchádzajú ich, z uvedeného dôvodu dňa 15.3.2020 boli spol. SIMACO opakovane umiestnené a pridávané ďalšie zábrany
  • na základe zostaveného súpisu budú osamelo žijúcim seniorom distribuované plátenné rúška, s informáciou o možnosti zabezpečenia pomoci pri nákupe základných potravín a liekov,
  • seniorom nad 70 rokov budú doručené jednorazové ochranné rúška
  • reštaurácia Atilla Čunovská csárda ponúka občanom prostredníctvom provizórneho pultu preberanie objednávok na obedové menu
  • reštaurácia Furmanka má t.č. zatvorenú prevádzku
  • predsedníčka KŠ objednala prostredníctvom Magistrátu pre MČ ochranné obleky, okuliare, dezinfekčné prostriedky, ochranné rúška FFP3
  • stojisko kontajnerov ul. Na hrádzi je otvorené avšak s dodržaním opatrení o ktorých bol poučený zodpovedný pracovník
  • v prípade pohrebu bude spoločnosť zabezpečujúca smútočný akt poučená o obmedzeniach spojených s obradom

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.