/* */

Opatrenia MČ v súvislosti s koronavírusom

V súvislosti s vytvorením podmienok na spomalenie šírenia koronavírusu sa Bratislavský samosprávny kraj, Hlavné mesto Bratislava SR a mestské časti dohodli na spoločnom postupe a zavedení nasledujúcich opatrení :

Po zatvorení stredných škôl pristupujeme k zatvoreniu materskej školy Hraničiarska 101/81, ktorej zriaďovateľom je mestská časť. Zatvorenie platí od 10. do 16. marca 2020 (vrátane).

Zrušenie stránkových hodín miestneho úradu do odvolania. Podateľňa bude otvorená v stránkových hodinách.

Všetky kultúrne a spoločenské akcie v priestoroch spadajúcich do správy mestskej časti sú zrušené až do odvolania.

Autor

Komentovanie je vypnuté.