/* */

Oznam o dočasnom vylúčení dopravy- SVD G-N, stupeň Čunovo

446-2021 oznam o dočasnom vylúčení dopravy

Dovoľte mi Vás informovať  o zmene dátumu o uzávierke cesty na SVD ČUNOVO, ktorá sa uskutoční dňa 25.5.2021 od 8:00 do 16:00

Pôvodný termín na ktorý bola uzávera plánovaná (18.5.2021) sa z dôvodu udalosti  vis maior  ruší.

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.