/* */

OZNAM o zatvorení miestneho úradu

Miestny úrad Bratislava-Čunovo bude dňa 11. decembra 2023 od 12.00 hod. z technických príčin  Z A T V O R E N Ý.

 

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.