/* */

OZNAM – PONUKA PRÁCE

Mestská časť Bratislava-Čunovo k  01.08.2022 otvára novú štátnu materskú školu na Cédrovej ul. č. 6, pri tejto príležitosti ponúka voľné pracovné miesta na tieto pozície:

  •  učiteľka
  • pomocná sila do kuchyne
  • upratovačka

Žiadosti spolu so životopisom zasielajte na adresu:

Miestny úrad

mestskej časti Bratislava-Čunovo

Hraničiarska 144/22

851 10  Bratislava

 mailom na adresu:    miestnyurad@mc-cunovo.sk

alebo osobne do podateľne miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Čunovo počas stránkových hodín.

Bližšie informácie tel.: 02/62 850 629

Termín a miesto konania výberového pohovoru bude uchádzačom oznámený.

Autor

Komentovanie je vypnuté.