/* */

Oznam- uzávierka cesty na Vodné dielo

Informujeme Vás o uzávierke cesty na VD ČUNOVO, ktorá sa uskutoční dňa 24.6.2021 t.j. vo štvrtok od 10:00 hod do 12:00 hod z dôvodu vykonania pravidelnej funkčnej skúšky zdvíhacieho mosta. V prípade priaznivého vývoja bude umožnené opätovné spustenie cestnej premávky v uvedený deň aj v skoršom čase.

Za spôsobené komplikácie sa ospravedlňujeme.

Autor

Komentovanie je vypnuté.