/* */

Oznámenie – ÚPSVaR

OZNÁMENIE

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava Vám oznamuje, že z dôvodu sťahovania zamestnancov ODDELENIA PEŇAŽNÝCH PRÍSPEVKOV NA KOMPENZÁCIU ŤZP z pracoviska Kutlíkova 17 a z pracoviska Karloveská 6/C od 18.12.2015 nebudú na týchto pracoviskách vybavovaní klienti agendy kompenzácií ŤZP.

Od 18.12.2015 budú klienti ODDELENIA PEŇAŽNÝCH PRÍSPEVKOV NA KOMPENZÁCIU TŽP a POSUDKOVÝCH ČINNOSTÍ vybavovaní na adrese:

Vazovova 7/A, 816 16 Bratislava – 4. poschodie.

 Kontaktné osoby:

Mgr. Andrea Valentovičová   02/ 204 43 831

Ing.  Eva Karláková   02/ 204 43 808

PhDr. Janka Langová  0915 705 340

Autor

Komentovanie je vypnuté.