/* */

Podnety, stanoviská, rozhodnutia-školstvo- koronavírus

Podnety na riešenie problémov vzniknutých v súvislosti s pandémiou Coronavíru v regionálnom školstve v pôsobnosti miest a obcí. Námety na riešenie problémov spojených s dnešnou pandemickou krízovou situáciou v školstve. Podnety vznikli na základe podnetov z praxe od našich členských miest a obcí. V záujme spoločného zvládnutia situácie a zabezpečenia činnosti aj po odznení pandémie predkladáme tieto podnety na riešenie. Viac TU https://www.zmos.sk/podnety-na-riesenie-problemov-vzniknutych-v-suvislosti-s-pandemiou-coronaviru-v-regionalnom-skolstve-v-posobnosti-miest-a-obci-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Právne stanovisko v oblasti regionálneho školstva. Na základe mnohých otázok týkajúcich sa výkladu a uplatňovania vybraných pracovnoprávnych inštitútov (výkon práce podľa §52 ods. 5 Zákonníka práce tzv. home office, dovolenka, prekážky v práci, stravovanie) počas trvania osobitného režimu preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19 vydávame z účelom zjednotenia správnej aplikácie predmetných inštitútov nasledovné stanovisko. Viac TU https://www.zmos.sk/pravne-stanovisko-v-oblasti-regionalneho-skolstva-oznam/mid/405616/.html#m_405616 Zároveň zdôrazňujeme, že ide o informáciu odborového zväzu a ZMOS sa posielal niektoré pracovnoprávne aspekty minulý týždeň s tým, že v tomto období budeme tejto téme venovať prioritnú pozornosť na základe spolupráce s expertami v tejto oblasti, s ktorými sme sa počas víkendu dohodli na spolupráci.

 

Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-preruseni-vyucovania-od-30-marca-2020-a-urceni-terminov-v-ramci-organizacie-skolskeho-roka-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Sociálne služby POZOR! S účinnosťou od 28. marca 2020 platí zákaz uplatňovania práva na štrajk osobám, ktorým bola uložená pracovná povinnosť podľa

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 169 z 27. marca 2020. Viac nájdete TU https://www.zmos.sk/socialne-sluzby-pozor—oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Odporúčanie na zvládnutie krízových situáciu pre poskytovateľov sociálnych služieb a tvorbu krízových plánov. Odporúčania sa týkajú  oblasti obmedzovania slobody klientov v zariadeniach sociálnych služieb a návrhov tém do krízových plánov zariadení.Spracovateľom odporúčaní sú odborníci s organizácií: Fórum pre ľudské práva, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, nadácia SOCIA, SocioFórum a komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím. Viac nájdete TU https://www.zmos.sk/odporucanie-na-zvladnutie-krizovych-situaciu-pre-poskytovatelov-socialnych-sluzieb-a-tvorbu-krizovych-planov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Zároveň chceme informovať, že vďaka zastúpeniu ZMOS v Ústrednom krízovom štábe môžeme omnoho účinnejšie presadzovať naše podnety a priame skúsenosti z aplikačnej praxe, čo sme doposiaľ intenzívne robili hlavne formou listou a emailovou komunikáciou. Z médií veľmi dobre viete, ktoré téme sme riešili, kde sme apelovali a čo sme požadovali. Časť z toho sa nám podarila a priebežne budeme informovať o každom ďalšom dosiahnutom výsledku. Združenie miest a obcí Slovenska v Ústrednom krízovom štábe zastupuje predseda ZMOS Branislav Tréger. Jeho zástupcom je prvý podpredseda Radomír Brtáň.

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.