/* */

Pozvánka

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy a  Fakulta telesnej výchovy a športu UK v rámci projektu  „Centrum aktívneho starnutia (CAA)“ pozývajú  na inštruktážne školenie seniorov, ktoré sa uskutoční dňa 9.3.2020 o 16:00h v aule na FTVŠ UK .

bližšie info: Pozvánka_CAA_9.3.2020

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.