/* */

Pozvánka- karneval

Mestská časť Vás pozýva na detský karneval, ktorý sa uskutoční dňa 9.2.2020 o 15.00 hod. v spoločenskej sále MÚ Bratislava-Čunovo.

Vstupné: 2 €, deti s trvalým pobytom v MČ Bratislava-Čunovo-zdarma

KARNEVAL

Autor

Komentovanie je vypnuté.