/* */

Pozvánka verejné zhromaždenie

Vážení spoluobčania,

pozývame Vás na verejné zhromaždenie občanov, ktoré sa uskutoční dňa 11.03. 2019  o 18.00 hod.

v spoločenskej sále MÚ  s programom:

  • zmena školského obvodu
  • výstavba novej materskej školy a prevádzka súčasnej MŠ
  • rozšírenie vstupnej komunikácie Petržalská ul.
  • Schengenská ul.
  • verejný priestor Zobová
  • rôzne

za Vašu aktívnu účasť Vám vopred ďakujeme.

Gabriela Ferenčáková

starostka  MČ Bratislava-Čunovo

a poslanci  miestneho zastupiteľstva

Autor

Komentovanie je vypnuté.