/* */

Úprava pracovného času na miestnom úrade Bratislava-Čunovo

Mestská časť Bratislava-Čunovo informuje, že z dôvodu horúčav a záťaže teplom s prihliadnutím na ochranu zdravia zamestnancov pred poškodením v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci, došlo od 12. júna do 14. júna 2019 k úprave základného pracovného času pracovníkom na Miestnom úrade Bratislava-Čunovo (Smernica starostky MČ č. 1/2017) nasledovne:

streda 12.06.2019 – pracovná doba od 8.00 hod. – 14.00 hod.
štvrtok 13.06.2019 – pracovná doba od 8.00 hod. – 14.00 hod.
piatok 14.06.2019 – pracovná doba od 8. 00 hod. – 13.00 hod.

 

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.