/* */

Uzávierka miestnej komunikácie-Vodné dielo Čunovo

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 26.04.2018 od 22:00 do 04:00 hod. dôjde k úplnej
uzávierke miestnej komunikácie na moste cez Dunaj pri vodnom diele Čunovo z dôvodu vykonávania
žeriavnických prác na ceste.

Autor

Komentovanie je vypnuté.