/* */

Výzva pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov

Západoslovenská distribučná a.s. si Vás dovoľuje požiadať o zverejnenie priloženej výzvy pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstráneniea a okliesnenia stromov a iných porastiv ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní občanov MČ.

35 2017

Autor

Komentovanie je vypnuté.