/* */

Výzva- zvýšený výskyt vírusovej hepatitídy typu A

Výzva

V súvislosti s oznámením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, ktorý sa týka nahlásenia zvýšeného výskytu vírusovej hepatitídy typu A (VHA) v Bratislavskom kraji, si Vás dovoľujeme požiadať o informovanie obyvateľov/žiakov/klientov v súvislosti s dodržiavaním preventívnych opatrení, najmä dodržiavanie zásad osobnej hygieny, tzn. dôkladné umývanie rúk teplou vodou, osušovanie rúk jednorazovými papierovými utierkami.  Dôkladné umývanie je potrebné vždy po použití toalety a pred každým jedlom.

Úrad verejného zdravotníctva informuje, že v súčasnosti sa i naďalej organizujú a zabezpečujú ďalšie epidemiologické šetrenia, ktoré doteraz nepreukázali spoločný faktor prenosu ochorenia. Každé ohnisko výskytu VHA je zabezpečené individuálne – v závislosti od prostredia, v ktorom sa ochorenie vyskytlo.

Starostov a primátorov si dovoľujeme osobitne požiadať o informovanie predškolských a školských zariadeniach (základné školy) v ich spádovej oblasti.

MUDr. Valerián Potičný, MPH

                                                                   lekár samosprávneho kraja, v.r.

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.