/* */

Zatvorenie zberného dvora spol. OLO a.s. na Starej Ivanskej ceste


Spol OLO a.s. informuje,  že v piatok 25. augusta 2023 z dôvodu oznámenej rekonštrukcie plynovodov spoločnosťou SPP, ich prípojok a asfaltovania cestnej komunikácie na Starej Ivanskej a Pestovateľskej ulici  bude Zberný dvor OLO na Starej Ivanskej ceste 2 zatvorený.

Otvorený bude opäť v sobotu 26.8.2023 podľa bežných otváracích hodín.

 

Oznam je zverejnený na web stránke https://www.olo.sk/v-piatok-25-augusta-2023-bude-zberny-dvor-olo-zatvoreny/

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.