/* */

ZAVIEDLI SME ZBER KUCHYNSKÉHO BIOODPADU, AKÉ SÚ PRVÉ VÝSLEDKY A AKO NA KOMFORTNÉ TRIEDENIE V DOMÁCNOSTIACH?

Milé obyvateľky, milí obyvatelia, ďakujeme za váš záujem o zapojenie sa do zberu kuchynského bioodpadu a vašu spoluprácu. V mestskej časti Čunovo sa doteraz zapojilo 91 % domácnosti v rodinných domoch. Obyvatelia, ktorí si doteraz nestihli prevziať svoj balíček na triedenie kuchynského bioodpadu tak môžu urobiť dodatočne.

Nestihli ste si prevziať svoj balíček?

Obyvatelia rodinných domov môžu v prípade záujmu o zapojenie sa do zberu kuchynského bioodpadu kontaktovať Zákaznícke centrum OLO na zakazka@olo.sk  alebo cez tel. č.: 02/50 110 550, kde si dohodnú ďalší postup prebratia nádob a kompostovateľných vreciek. Prevzatie je potrebné potvrdiť podpisom. Ak sa nemôže dostaviť vlastník nehnuteľnosti, prineste so sebou vyplnené splnomocnenie, ktoré nájdete na www.olo.sk/kbro (nemusí byť potvrdené notárom).

Je zapojenie sa do zberu kuchynského bioodpadu povinné?

Bratislava má zo zákona povinnosť zabezpečiť triedenie kuchynského bioodpadu najneskôr k 1.1.2023. V každej mestskej časti, kde je zber kuchynského bioodpadu zavedený, vzniká povinnosť všetkým pôvodcom odpadu sa do systému zberu zapojiť.

Prečo je dôležité triediť kuchynský bioodpad?

Kuchynský bioodpad spolu so záhradným odpadom tvorí v súčasnosti až 45 % hmotnosti komunálneho odpadu v čiernych nádobách. Ak zozbierame tento druh odpadu zvlášť, môžeme ho spracovať a opätovne vrátiť do pôdy.  Triedením a spracovaním kuchynského bioodpadu a následnou aplikáciou v podobe organických hnojív znižujeme objem umelých hnojív na našich poliach a podporujeme rozvoj cirkulárnej ekonomiky – odpad používame ako zdroj.

Čo patrí a nepatrí do kuchynského bioodpadu a ako na komfortné triedenie v domácnosti?

„Pri distribúcii sme sa stretli s obavami obyvateľov, či im odpad nebude v kuchyni zapáchať. Avšak tým, že sa odpad vhadzuje do kompostovateľného priedušného vrecka, ktoré je uložené v odvetrávanej nádobe, jeho vlhkosť a biologické procesy sa eliminujú, čím sa predchádza tvorbe zápachu. Odpad teda nemá tendenciu hniť alebo plesnivieť. V období od marca do novembra vykonávame odvoz odpadu dvakrát do týždňa a od začiatku decembra do konca februára bude zber 1x do týždňa.“ uvádza Zuzana Balková z OLO.

V prípade, že do košíka vhadzujete potraviny živočíšneho pôvodu (kosti, zvyšky mäsa), odporúčame ich  najprv zabaliť do novinového (nie letákového!) papiera, aby sa zachytili vlhkosť a zápach. Potraviny s vysokým obsahom vlhkosti (napr. melón) odporúčame vyhadzovať v kompostovateľných vreckách do hnedých zberných nádob čo najskôr. Kuchynský odpad treba vložiť do kompostovateľného vrecka, držať pri izbovej teplote, nevystavovať slnku a  uchovávať v tme. Po naplnení vrecko zauzlite a umiestnite ho do zbernej nádoby.

S cieľom vyhnúť sa nepríjemnému zápachu v domácnosti, odporúčame jeho včasné vynášanie 2x do týždňa. Nemusíte čakať, kým bude vrecko plné. V období od marca do novembra vykonávame odvoz odpadu dvakrát do týždňa a od začiatku decembra do konca februára bude zber 1x do týždňa. Obyvatelia rodinných domov vykladajú len 20 litrové nádoby.

Do nádob na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad sa nesmú vyhadzovať tekuté potraviny. Ak budete  vyhadzovať polievku, odporúčame ju najprv osobitne scediť, pevnú časť vhodiť do košíka na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad a tekutú zložku vyliať do výlevky. Potraviny ako jogurty, smotana a pod. môžete vyhadzovať v malých množstvách a bez plastových obalov. Neodporúčame do vreciek vhadzovať veľké množstvo takýchto potravín. Ak by mal váš košík obsahovať potraviny, ktoré môžu zvyšovať vlhkosť, odporúčame vystlať spodnú časť košíka kúskom kartónu, ktorý vlhkosť zachytí.

Do kuchynského bioodpadu patria aj použité vreckovky a papierové kuchynské utierky. Okrem toho, že sa dajú spracovať na hodnotný kompost, pomáhajú tiež eliminovať vlhkosť.  Pozor si treba dávať na parfumované a vlhčené utierky, ktoré do zberu kuchynského bioodpadu nepatria.

Pri triedení kuchynského bioodpadu je dôležité nepoužívať plastové ani jednorazové, ale kompostovateľné vrecká s logom “OK compost”. V prípade, že sa Vám vrecká minú, ďalšie si môžete zakúpiť v obchodoch. Dôležité je logo “OK compost” alebo “OK home compost”.

Ako častý jav sa ukázalo neúmyselné vyhodenie kuchynského vybavenia spolu s biologickým odpadom, ako napríklad škrabky či malé nožíky, na čo je potrebné dávať si pozor.

 

Všetky dôležité informácie nájdete na  www.olo.sk/kbro, kde nájdete aj najčastejšie otázky a odpovede.

Ďakujeme, že sa zapájate do zberu kuchynského bioodpadu a prispievate tak k navráteniu živín na naše polia.

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.