/* */

Zber vianočných stromčekov

Tohtoročné vianočné stromčeky sa budú v novom roku zbierať z drevených ohrádok v celej Bratislave

Po minuloročnom pilotnom projekte prichádza hlavné mesto Bratislava v spolupráci so spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) s novým spôsobom zberu vianočných stromčekov celoplošne zo všetkých mestských častí. Obyvateľky a obyvatelia tak môžu dať svojim vianočným stromčekom druhú šancu a tým prispieť k čistote a udržateľnosti v Bratislave.

Po pozitívnom ohlase obyvateľov zo začiatku tohto roka zavádzame takýto zber a odvoz vianočných stromčekov na území celého mesta. Inštalácia ohrádok začína v polovici decembra a postupne budú osadené v každej mestskej časti. V Bratislave tak vedia obyvatelia využiť na odovzdanie „použitého“ stromčeka viac ako 500 ohrádok.

Bratislavčanky a Bratislavčania môžu odzdobené stromčeky umiestňovať vo svojej mestskej časti do drevených ohrádok určených na tento účel. Dá sa tak urobiť po Vianociach, najneskôr však do 11. februára. Stromčeky bude OLO zbierať podľa harmonogramu uvedeného priamo na tabuľke príslušnej ohrádky.

Novým spôsobom zberu zamedzíme pochybnostiam, kam odkladať odzdobené vianočné stromčeky. Vyhneme sa tiež každoročnému problému s rozfúkanými stromčekmi v uliciach mesta, čím zabránime znečisťovaniu verejných priestranstiev. A vďaka systémovému zberu môžeme „použité“ stromčeky odovzdať na materiálové zhodnotenie s ďalším využitím.

Prosíme obyvateľov Bratislavy, aby na odkladanie vianočných stromčekov maximálne využívali ohrádky vo svojej mestskej časti a prispeli tak k udržaniu poriadku v meste.

Autor

Komentovanie je vypnuté.