/* */

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa §41 ods.1 zákona O verejnom obstarávaní

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa §41 ods.1 zákona O verejnom obstarávaní

VO -chodníky -Oznámenie

Autor

Komentovanie je vypnuté.