/* */

Mimoriadne zasadnutie

Pozvánka na 13.mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Čunovo na 02.augusta 2017 o 17.00 do zasadačky Miestneho úradu Bratislava-Čunovo.

pozvánka mimor.MZ

Autor

Komentovanie je vypnuté.