/* */

Úprava úradných hodín v 31.týždni

 

 

 

 

V 31.týždní t.j. od 31.7.2017 do 04.08.2017 sa úradné hodiny Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Čunovo upravujú nasledovne:

cunovo_oznam

Autor

Komentovanie je vypnuté.