/* */

Návrh VZN MČ Bratislava-Čunovo, ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do materskej školy…

Návrh VZN MČ Bratislava-Čunovo, ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do materskej školy, určuje sa výška a spôsob úhrady príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Čunovo.

Návrh VZN MŠ 2016

Autor

Komentovanie je vypnuté.