/* */

Oznámenie o povinnosti registrácie chovov ošípaných držaných pre vlastnú potrebu

Regionálna veterinárna a potravinová správa informuje obyvateľov o povinnosti registrovať chovy ošípaných už od jedného kusa ošípanej a vyzýva obyvateľov na splnenie tejto povinnosti. Uvedená povinnosť vyplýva z §40 a zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v z.n.p. a zo skutočnosti, že výnimka z registrácie pre chovy s jednou ošípanou pre vlastnú potrebu udelená Rozhodnutím Komisie 2006/80/ES bola dňa 6.11.2018 Vykonávacím rozhodnutím Komisie 2018/1669 zrušená.
Bližšie informácie tu:
1430-2018 RVaPS- chov ošípaných

Autor

Komentovanie je vypnuté.