/* */

Oznámenie o ukončení platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov

Oznámenie o ukončení platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov, ktoré boli pridelené v zmysle pôvodného ust. § 15 zákona č. 330/1991 Zb. a upresnenie ďalšieho postupu užívateľov/vlastníkov.
134-2018

Autor

Komentovanie je vypnuté.