/* */

Pozvánka- verejné prerokovanie k správe o hodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva BSK r. 2016-2020“

Pozvánka- verejné prerokovanie k správe o hodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva BSK r. 2016-2020“
213-2018

Autor

Komentovanie je vypnuté.