/* */

Pravidelná osobná vodná doprava po Dunaji-Duanjbus- zaslanie zámeru

Pravidelná osobná vodná doprava po Dunaji-Dunajbus- zaslanie zámeru v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a upovedomenie o začatí konania.
24-2019-Dunajbus

Autor

Komentovanie je vypnuté.