/* */

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020

Nahliadnuť do Záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu je možné v podateľni Miestneho úradu MČ Bratislava-Čunovo, Hraničiarska 144/22, Bratislava-Čunovo alebo na web stránke: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-bratislavskeho-kraja-na-roky-2016-2020

Autor

Komentovanie je vypnuté.