/* */

Rozhodnutie o umiestnení stavby „Obytná zóna Zichyho tably lokalita B1, miestna komunikácia“

Rozhodnutie o umiestnení stavby „Obytná zóna Zichyho tably lokalita B1, miestna komunikácia“

UKSP148-TX1-2017-C-Ba-3

Autor

Komentovanie je vypnuté.