/* */

Rozhodnutie- povolenie oplotenia areálu pre 10 rodinných domov na pozemkoch par.č. 1216 a 1217 v k.ú. Čunovo

Rozhodnutie- povolenie oplotenia areálu pre 10 rodinných domov na pozemkoch par.č. 1216 a 1217 v k.ú. Čunovo
UKSP-304-TX12017-Kb-6

Autor

Komentovanie je vypnuté.