/* */

VZN – ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do materskej školy, určuje výšku a spôsob úhradu príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Čunovo

vzn č. 2-2022 prijímanie detí do MŠ

Autor

Komentovanie je vypnuté.